Antagonista interleukiny-1 w cukrzycy typu 2 ad

Pacjenci otrzymywali raz dziennie rekombinowany ludzki antagonista receptora interleukiny-1 (100 mg anakinry [Kineret] podarowanego przez Amgen) lub placebo przez samoistne podskórne podawanie rano przez 13 tygodni. Pacjenci kontynuowali początkową terapię przeciwcukrzycową, nawyki żywieniowe i inne nawyki dotyczące stylu życia. Powiatowa Apteka w Zurychu była odpowiedzialna za procedurę zaślepiania i randomizacji; ten ostatni został wykonany przy użyciu permutowanych bloków w centrum rekrutacji. Autorzy zaprojektowali badanie, zebrali i przeanalizowali dane, napisali manuskrypt i zapewnili dokładność i kompletność danych oraz analizę. Nie było porozumienia o poufności między autorami lub ich instytucjami a Amgen, który dostarczył badane leki.
Pacjenci
Badanie przeprowadziliśmy zgodnie z wytycznymi etycznymi Deklaracji Helsińskiej II; projekt badania został zatwierdzony przez regionalne i instytucjonalne rady ds. przeglądu. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów przed randomizacją.
Kryteria włączenia obejmowały wiek 20 lat lub więcej, cukrzyca typu 2 zdiagnozowana zgodnie z kryteriami American Diabetes Association17, trwająca dłużej niż 3 miesiące, wskaźnik masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) więcej niż 27, a poziom hemoglobiny glikowanej ponad 7,5% (górna granica normalnego zakresu, 6,4%). Uprawnieni pacjenci nie mieli żadnych zmian w żadnym typie ani dawkach leków w okresie 3 miesięcy poprzedzających badanie.
Kryterium wykluczenia było obecność autoprzeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego 65 lub autoprzeciwciało 2 z komórek wysepkowych; poziom hemoglobiny glikowanej ponad 12%; poziom peptydu C na czczo jest mniejszy niż 400 pmoli na litr; obecne leczenie lekami przeciwzapalnymi, w tym kortykosteroidami i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (dozwolona dawka 100 mg lub mniej aspiryny na dobę); oznaki obecnego zakażenia, w tym poziom białka C-reaktywnego powyżej 30 mg na litr, gorączka, obecne leczenie antybiotykami, przewlekłe zakażenia ziarniniakowe (np. wcześniejsza diagnoza gruźlicy lub aktualna diagnoza na podstawie radiografii klatki piersiowej lub test Mantoux ); historia nawracającej infekcji lub predyspozycji do infekcji; neutropenia (liczba leukocytów mniejsza niż 2000 na milimetr sześcienny) lub niedokrwistość (poziom hemoglobiny mniejszy niż 11 g na decylitr dla mężczyzn i mniejszy niż 10 g na decylitr dla kobiet); ciąża lub karmienie piersią (antykoncepcja przez co najmniej 3 miesiące przed włączeniem była wymagana u płodnych kobiet); choroba wątroby lub nerek (poziom aminotransferazy asparaginianowej lub aminotransferazy alaninowej większy niż trzykrotność górnej granicy prawidłowego zakresu i stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 130 .mol na litr); trwający lub wcześniejszy nowotwór; stosowanie jakiegokolwiek innego badanego leku w ciągu 30 dni przed naborem lub w ciągu pięciu okresów półtrwania leku stosowanego w drugim badaniu, w zależności od tego, który okres był dłuższy; i leczenie immunosupresyjne lub niedobór odporności.
Procedury badania
Na początku badania i 13 tygodni przeprowadzono 2-godzinny doustny test tolerancji glukozy z 75 g glukozy, a następnie pomiary stężenia glukozy w osoczu, proinsuliny, insuliny i peptydu C na 10 minut przed i podczas testu oraz pomiary stężenia glukozy w osoczu insulina i peptyd C 30, 60, 90 i 120 minut po teście
[więcej w: barwniki spożywcze allegro, maść ichtiolowa na trądzik, olej lniany w kapsułkach ]