Ketek – Perspektywa FDA

W odpowiedzi na artykuł Rossa w tym wydaniu czasopisma pragniemy wyjaśnić, w jaki sposób Food and Drug Administration (FDA) dokonało przeglądu preparatu Ketek (telitromycyna). Chociaż w artykule znajdują się inne stwierdzenia lub sugestie, które również wymagają wyjaśnienia, zwracamy uwagę na kilka kluczowych punktów w ograniczonej przestrzeni dostępnej tutaj.
Po pierwsze, FDA zwróciła uwagę na kwestie bezpieczeństwa na wczesnym etapie procesu przeglądu i potraktowała je bardzo poważnie przez cztery lata i trzy cykle przeglądu. Decyzja zatwierdzająca FDA nastąpiła po dokładnym przeglądzie przedłożonych danych dotyczących bezpieczeństwa, w tym zagranicznych raportów o zdarzeniach niepożądanych zebranych podczas przeglądu wniosku przez FDA. Mimo że FDA nie oparła się na badaniu 3014 w celu poparcia aprobaty, dokonaliśmy przeglądu badania pod kątem wyników bezpieczeństwa, które zostałyby policzone w stosunku do leku , co jest zgodne z dobrą praktyką przeglądową.
Po drugie, nie było intencji oszukiwania komitetu doradczego lub opinii publicznej w odniesieniu do naszego przeglądu badań 3014. Przed drugim spotkaniem komitetu doradczego FDA miała jedynie wstępne informacje dotyczące kontroli kilku z ponad 1800 miejsc badań klinicznych. Chociaż ustalenia w jednym miejscu wzbudziły poważne obawy dotyczące integralności danych i doprowadziły do skierowania sprawy do dochodzenia w sprawach karnych, nie wiedzieliśmy wówczas, że zakończymy miesiące później, po dodatkowych kontrolach i dalszej analizie, że całe badanie nie powinno polegać na tym. FDA nie omawiała kwestii integralności danych na drugim posiedzeniu komitetu doradczego, aby uniknąć narażania toczących się dochodzeń, uznając, że FDA zachowała najwyższy organ decyzyjny.
Wreszcie, badania niezgodności uznano za akceptowalne jako podstawa do zatwierdzenia w leczeniu niektórych zakażeń dróg oddechowych po przedłożeniu Ketek New Drug Application. Równolegle z przeglądem Ketek, nasze myślenie o badaniach noninferiorności ewoluowało. Obecnie badania niezgodności nie są już uznawane za dopuszczalne w przypadku dwóch z trzech wskazań, dla których pierwotnie zatwierdzono Ketek. Stosujemy to nowe stanowisko regulacyjne do ostatnio złożonych i planowanych aplikacji.
FDA monitorowała bezpieczeństwo produktu Ketek po zatwierdzeniu i przeprowadziła roczny przegląd bezpieczeństwa po zatwierdzeniu na wiosnę 2005 r. Po opublikowaniu trzech raportów o poważnej hepatotoksyczności w styczniu 2006 r. Przeprowadziliśmy analizę dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa, które doprowadziły do dodania pogrubionego ostrzeżenia dotyczącego hepatotoksyczności w czerwcu 2006 r. Po przeglądzie Ketek komitetu doradczego w grudniu 2006 r., w lutym 2007 r. dodaliśmy do etykiety ostrzeżenie w postaci pudełku i przewodnik po lekach i usunięto dwa wskazania. Chociaż uważamy, że potencjalne korzyści Ketek przeważają nad ryzykiem, gdy jest on stosowany zgodnie z aktualną zatwierdzoną etykietą, kontynuujemy nasz nadzór bezpieczeństwa i podejmiemy dalsze działania, jeśli będzie to uzasadnione.
Janice Soreth, MD
Edward Cox, MD, MPH
Sandra Kweder, MD
John Jenkins, MD
Steven Galson, MD, MPH
Centrum ds. Oceny i Badań Narkotyków, Administracja Żywności i Leków, Silver Spring, MD 20993
Odniesienie1. Ross DB. FDA i sprawa Ketek. N Engl J Med 2007; 356: 1601-1604
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
(21)
[więcej w: barwniki spożywcze allegro, aldosteronizm, test menopauzalny ]