Wywolana przez lek anemia megaloblastyczna

width=768W swoim artykule przeglądowym, Hesdorffer i Longo (wydanie z 22 października) analizuję przyczyny anemii megaloblastycznej związanej z narkotykami, opisując procesy biochemiczne i najczęstsze zażywane leki. Zgodnie z naszą wiedzą, sunitynib, wielotorowy inhibitor kinazy tyrozynowej, który został zatwierdzony do leczenia przerzutowego raka nerkowokomórkowego i nowotworu zrębu żołądkowo-jelitowego, może również wywołać makrocytozę i następującą później niedokrwistość. Rini i wsp.2 znaleźli korelację między makrocytozą a leczeniem opartym na sunitynibu. Podobne wyniki uzyskali Price et al.3 w przeglądzie 43 pacjentów, którzy byli leczeni sunitynibem; makrocytoza rozwinęła się u 49% tych pacjentów, a niedokrwistość rozwinęła się w 86% podczas leczenia. Schallier i wsp.4 opisali niektóre przypadki makrocyty wywołane przez inhibitor kinazy tyrozynowej u pacjentów leczonych sunitynibem i imatynibem i zasugerowali hipotezę, że zahamowanie c- kit może być zaangażowane w ten toksyczny efekt związany z lekami. W tych badaniach retrospektywnych nie stwierdzono korelacji między niedoczynnością tarczycy a niedoborem żywieniowym i makrocytozą. W przeciwieństwie do tego Gillessen i wsp.5 opisali korelację między niedoborem witaminy B12 a makrocytozą indukowaną sunitynibem i zasugerowali, że sunitynib zaburza wchłanianie kobalaminy. Naszym zdaniem dokładny mechanizm działania wymaga dalszych badań i pozostaje niejasny. Sebastiano Buti, MD Angelica Sikokis, MD Szpital Uniwersytecki w Parmie, Parma, Włochy Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Hesdorffer CS, Longo DL. Niedokrwistość megaloblastyczna indukowana lekami. N Engl J Med 2015; 373: 1649-1658 Full Text Web of Science Medline 2. Rini BI, Choueiri TK, Elson P. i in. Makrocytoza wywołana sunitynibem u pacjentów z przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym. Cancer 2008; 113: 1 309-1314 Crossref Web of Science Medline 3. Cena J, Shaarbaf R, Wood L. Sunitinib powoduje makrocytozę u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym. Curr Oncol 2010; 17: 30-33 Medline 4. Schallier D, Trullemans F, Fontaine C, Decoster L, De Greve J. Makrocytoza wywołana przez inhibitor kinazy tyrozynowej. Anticancer Res 2009; 29: 5225-5228 Web of Science Medline 5. Gillessen S, Graf L, Korte W, Cerny T. Makrocytoza i niedobór kobalaminy u pacjentów leczonych sunitynibem. N Engl J Med 2007; 356: 2330-2331 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline W swojej recenzji Hesdorffer i Longo nie zawierają kilku leków, które mogą wywoływać anemię megaloblastyczną. Triamteren, diuretyk oszczędzający potas, ma strukturę podobną do kwasu foliowego. Może hamować reduktazę dihydrofolianu.1 Hamowanie reduktazy dihydrofolianowej blokuje metabolizm kwasu foliowego i powoduje funkcjonalny niedobór kwasu foliowego, prowadząc w ten sposób do ciężkiej niedok rwistości megaloblastycznej.2 Zalecono ostrożność stosowania triamterenu u pacjentów, którzy mogą mieć granica niedoboru kwasu foliowego (np. kobiety w ciąży i osoby z alkoholizmem) .1 Leki przeciwpadaczkowe, takie jak prymidon i kwas walproinowy, mogą wywoływać anemię megaloblastyczną.3 Sugeruje się, że indukcja enzymatyczna i zwiększony metabolizm kwasu foliowego mogą odgrywać rolę w tej niepożądanej reakcji na lek. Doniesiono również o niedokrwistości megaloblastycznej przy stosowaniu dożylnej pentamidyny, która hamuje reduktazę dihydrofolianową podczas dojrzewania jądrowego i oddziałuje z fosforylowanymi nukleozydami.4 Zydowudyna, nukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy, może powodować makrocytozę z erytropoezą megaloblastyczną poprzez upośledzenie syntezy DNA.5 Pyrazinamid, lek przeciwgruźliczy, a także acyklowir, amisulpryd, lit, orlistat i fenylobutazon, może również prowadzić do niedokrwistości megaloblastycznej. Chaker B en Salem, MD Dr Jaballah Sakhri Houssem Hmouda, MD Wydział Lekarski w Susa, Susa, Tunezja Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Lieberman FL, Bateman JR. Niedokrwistość megaloblastyczna prawdopodobnie wywołana przez triamteren u pacjentów z alkoholową marskością wątroby: dwa opisy przypadków. Ann Intern Med 1968; 68: 168-173 Crossref Web of Science Medline 2. Iguchi Y, Ohmoto K, Wada H, Yamamoto S. Niedokrwistość megaloblastyczna indukowana lekami. Dig Dis Sci 2005; 50: 1778-1779 Crossref Web of Science Medline 3. Newman MJ, Sumner DW. Niedokrwistość megaloblastyczna po zastosowaniu prymidonu. Blood 1957; 12: 183-188 Web of Science Medline 4. Au WY, Ma ES, Kwong YL. Dożylna pentamidyna indukowała niedokrwistość megaloblastyczną. Haematologica 2002; 87: ECR06-ECR06 Medline 5. Wickramasinghe SN. Diagnostyka anemii megaloblastycznych Blood Rev 2006; 20: 299-318 Crossref We [patrz też: laserowe leczenie żylaków, leczenie niepłodności Warszawa, dermatolog ]
[podobne: endometrioza w bliznie operacja, olx hrubieszów, wyszukiwarka lekarzy ]