Leczenie przedwczesnego porodu za pomocą agonisty beta-adrenergicznego Ritodrine

FARMAKOLOGICZNE zahamowanie przedwczesnej czynności macicy agonistami beta-adrenergicznymi było szeroko stosowane w ciągu ostatnich 20 lat w celu zatrzymania przedwczesnych porodów.1 Założono, że stosowanie tych środków zmniejsza śmiertelność okołoporodową i częstość występowania utrudnień długotrwałych Tempo wcześniactwa.2 3 4 5 6 7 Do tej pory jednak istnieją ograniczone dowody potwierdzające to przekonanie.8, 9 W najnowszej metaanalizie 10 King et al. przejrzano 16 kontrolowanych prób, w których oceniano środki tokolityczne, głównie ritodrynę, względnie specyficznego agonistę beta2-adrenergicznego. Stwierdzono, że agoniści beta-adrenergiczni są skuteczni w zmniejszaniu odsetka kobiet, które dostarczyły w ciągu 24 godzin i w ciągu 48 godzin po leczeniu. Jednakże niewiele było dowodów na to, że takie leczenie zmniejszyło prawdopodobieństwo przedwczesnego porodu lub zmniejszyło ryzyko niskiej masy urodzeniowej (<2500 g). Żadne poprzednie badanie nie dało wystarczającej liczby próbek do oceny umieralności okołoporodowej. Niewiele informacji jest dostępnych na temat powikłań matek lub noworodków lub stanu zachowanych niemowląt w czasie obserwacji.
Głównym celem naszego badania była ocena wpływu na śmiertelność okołoporodową stosowania ritodryny w leczeniu porodu przedwczesnego. Drugorzędnymi celami było ustalenie przyczyn zgonu okołoporodowego, stopnia opóźnienia porodu oraz wpływu na masę urodzeniową i wiek ciążowy przy porodzie, zachorowalności matek i noworodków oraz zachorowalności na niemowlę w wieku 18 miesięcy po porodzie (skorygowany o wiek ciążowy o dostawa).
Metody
W tym randomizowanym, kontrolowanym, wieloośrodkowym badaniu porównywano stosowanie rytodryny z placebo podawanym na ślepo, ale poza tym w zwykłych warunkach klinicznych. Sześć szpitali uniwersyteckich w Kanadzie zgodziło się wziąć udział w badaniu.
Badana populacja
Kobiety, które miały przedwczesny poród i zostały uznane za zagrożone przedwczesnym porodem kwalifikowały się do badania, jeśli szacowany wiek ciążowy płodu wynosił od 20 do 35 tygodni (w oparciu o wiarygodną historię miesiączkową, datę ostatniej miesiączki, wyniki wczesny test ciążowy lub badanie ultrasonograficzne przed 20 tygodniem). Zagrożone porody przedwczesne definiowano jako obecność regularnych skurczów macicy (cztery na 20 minut lub sześć na 60 minut) udokumentowane przez zewnętrzną tocografię, lub dowolną aktywność macicy z pękniętymi błonami lub szyjką macicy zatkaną co najmniej 50% lub rozszerzoną o 2 cm albo więcej. Obecność któregokolwiek z poniższych czynników wykluczała pacjenta z badania: podejrzenie zapalenia błon płodowych, zaburzenia płodowe, ciężkie krwawienie z pochwy, ciężki stan przedrzucawkowy, każdy stan wymagający natychmiastowej porodu, podejrzenie, że płód był letalnie zniekształcony lub martwy, lub jakiekolwiek przeciwwskazanie do stosowania lek beta-agonistyczny u matki, taki jak hipowolemia, choroba sercowo-naczyniowa (w tym nadciśnienie płucne i arytmie), nadczynność tarczycy, niekontrolowana cukrzyca i astma. Obecność pękniętych błon i wcześniejsze lub obecne stosowanie glukokortykoidów nie stanowiło podstawy do wykluczenia.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka populacji badania w losowaniu, według grupy leczenia
[więcej w: olx nowogard, maść ichtiolowa na trądzik, barwniki spożywcze allegro ]